Pedagogikk og tilnærming

Quest tema 2024: Vann og hav

Norlandia Quest 2024 sitt engasjerende tema er «vann og hav», og har som mål å vekke nysgjerrighet hos oss alle – barn som oss voksne.

Barn og voksen står sammen i vannkanten og undersøker noe
Barn og voksen står sammen i vannkanten og undersøker noe

En verden av oppdagelser

Ved å kombinere lek, utforskning og læring, åpner dette temaet døren til en verden av oppdagelser som vil forme barnas forståelse av vannets viktige rolle i naturen og betydningen av å bevare havet for kommende generasjoner.

To barn leker i krattet
Illustrasjonsbilde av hav

En invitasjon til undring, læring og oppdagelser sammen med barna

Vi inviterer til en spennende reise når vi dykker ned i mysteriene og forunderlighetene som omgir vann og hav, og åpner døren til en verden av utforskning, undring og læring sammen med barna.

Fra livet under vann til bølgesang, får vi en fantastisk mulighet til å utforske sammenhenger og avdekke de utallige mysteriene som skjuler seg under overflaten.


Lek for læring

Leken og eksperimentene som utføres under dette Quest-temaet er ikke bare kilder til glede, men også viktige verktøy for læring. Barna får muligheten til å observere, eksperimentere og forstå de grunnleggende prinsippene bak vannets egenskaper og havets betydning for planeten vår.


Bærekraftig utforsking

Bærekraft og miljøvern blir naturlige samtaleemner under denne utforskningen, og gir en fantastisk plattform for å lære om viktigheten av å bevare og beskytte våre vannressurser. Barna oppfordres til å reflektere over sin egen rolle i å ta vare på miljøet og hvordan små handlinger kan ha stor innvirkning.

Ved å dykke inn i dette temaet, får barna også anledning til å utvikle en økt forståelse for det rike dyrelivet i havet og verdien av å bevare denne biologiske mangfoldigheten. Dette gir dem ikke bare kunnskap, men også empati for de skjøre økosystemene som eksisterer under bølgene.

Pedagogikk og tilnærming

Dette er barnehagen vår