Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok
Barn leker i sandkassa

Kort fortalt

Norlandia Bjørkavåg er en barnehage i Sula kommune, med 40 ansatte og 132 plasser fordelt på 6 avdelinger.


Lillevågen

0-3 år

Røysungen

0-3 år

Kjerringåkeren

1-2 år

Stinabekken

2-4 år

Syvergarden

2-4 år

Makrellberget

5-6 år

Hvorfor velge Norlandia Bjørkavåg?

Vi som jobber her er engasjerte, trygge ansatte som legger vekt på å skape en trygg og positiv atmosfære der vi leker og utforsker sammen med barna, med fokus på mestring og aktiv deltakelse.

Utendørsområdet vårt er trygt og inspirerende, med mange spennende lekeapparater tilpasset barn i alle aldre og funksjonsnivå. Ute har vi også en grillhytte for hyggelige fellessamlinger.

Barnas medvirkning i hverdagslige gjøremål, aktiviteter og turer er sentralt hos oss. Vi prioriterer lek gjennom hele dagen og skaper et miljø med plass og aksept for alle barn. Dagene våre er preget av faste rutiner og forutsigbarhet for barna, samtidig som det alltid er rom for spontane aktiviteter og innhold.

Barna deles inn i mindre grupper for å sikre at hvert barns unike behov blir møtt, samtidig som vi legger til rette for at nye vennskap kan dannes.  

Noe av det vi liker best

  • Fantastisk beliggenhet med mange varierte og fine turområder nært sjø og fjell.
  • Tårnrommet: Her er alt lagt til rette for fysiske aktiviteter hvor en kan lage hinderløype, holde på med dans, sangleiker og boltre seg på madrasser og bygge tårn med store myke klosser.
  • Engasjerte, trygge ansatte som legger vekt på å skape en trygg og positiv atmosfære.
  • Flotte fasiliteter og leke- og læringsmiljøer, både inne og ute.
  • Svømmeopplæring for skolestarterne.
  • Egen grillhytte: Et utmerket samlingssted for lek, måltider og god stemning

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming